Aftenskolerne

- i Aarhus

Samvirkets bestyrelse

Efter repræsentantskabsmødet 2017

Folkeoplysningssamvirkets bestyrelse har konstitueret sig på det første bestyrelsesmøde (18. maj 2017) efter repræsentantskabsmødet den 20. april 2017.  Winnie Rehné, Kunst & Design, blev genvalgt til formand. Søren Peter Hansen, FOF Aarhus, blev genvalgt til næstformand. Derudover består bestyrelsen af Anne Grethe Sværke, Gallo Skolen, Torben Dreier, FO-Aarhus, Merete Raun Poulsen, Blindes Oplysningsforbund, og Kirsten S. Knudsen, Dalgas Skolen.

 

I gang med ny struktur i Folkeoplysningssamvirket

Folkeoplysningssamvirkets bestyrelse drøftede i 2015 en ny struktur for Samvirkets organisering. Ønsket er, at flere medlemsskoler skal have mulighed for at bidrage, få indflydelse og skabe netværk med de øvrige medlemsskoler. Det skal bl.a. ske gennem nedsættelse af arbejdende skolegrupper. I oktober 2016 holdt vi det første møde, hvor skoler i Aarhus Syd var inviteret.

 

Aftenskolen i folkeoplysningspolitikken

Steffen Hartje, Fritid & Samfund, har i efteråret 2015 gennemført en undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikkers betydning for aftenskolerne. Undersøgelsen viser, at de lovbundne folkeoplysningspolitikker, som kommunerne skal udforme, ikke har haft nogen større effekt for aftenskoleområdet. Området har oplevet en kraftig tilbagegang siden 2003. I undersøgelsen drøftes nogle af de muligheder, som aftenskolerne har for at vende udviklingen og fastholde deres position som et vigtigt folkeoplysende tilbud. 

 

De kommunale folkeoplysningspolitikker

Fritid & Samfund har færdiggjort undersøgelsen af de kommunale folkeoplysnings-politikker. Medlemmerne af kommunernes folkeoplysningsudvalg/§35, stk. 2-udvalg er blevet spurgt om deres holdning til folkeoplysningspolitikken. herunder om indhold, proces, kompetencer som udvalget har fået, udvalgets sammensætning etc. Man kan fx læse resultater og besvarelser fra de enkelte hovedområder.  

Den samlede undersøgelse kan hentes her

      

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Dansk Folkeoplysnings Samråd og Fritid & Samfund har udgivet pjece om, hvordan man som aftenskoleleder og bestyrelse kan være med til at skabe bedre vilkår for folkeoplysningen lokalt.

Pjecen kan hentes her eller læs nærmere på Dansk Folkeoplysnings Samråd.  


 

Aarhus Byråd vedtog sports- og fritidspolitikken for 2013-2016 

Aarhus Byråd har 17. april 2013 vedtaget den nye sports- og fritidspolitik, der skal gælde for perioden 2013-2016. Man kan hente politikken og tilhørende bilag her på hjemmesiden under menupunktet Fritidspolitik.   

 

 

Dan din egen aftenskole

Vil du gerne tilbyde voksne undervisning, foredrag eller studiekredse, kan du oprette en aftenskole. Du kan få tilskud fra Aarhus Kommune til din aftenskole, hvis du opfylder gældende krav og retningslinjer for aftenskolevirksomhed.

Kontakt Folkeoplysningssamvirket tlf. 86 13 21 91, så hjælper vi dig på vej. Eller læs mere på Sport & Fritid/Aarhus Kommunes hjemmeside under Opret en aftenskole her

 

Ændring af beregningsgrundlag for tilskud 

Beregning af tilskud til voksenundervisning i Aarhus Kommune skal nu ske på baggrund af gennemførte aktiviteter for 2 år tilbage. Beregningsmodellen træder i kraft pr. 1. januar 2012. Læs nærmere her

 

 

Referat fra Samvirkets bestyrelsesmøder

Er man som medlemsskole interesseret i referat fra Folkeoplysningssamvirkets bestyrelsesmøder, bedes man kontakte Folkeoplysningssamvirkets sekretariat. 

  

Aftenskoleportalen:waftenskolenuww.aftenskole.nu

Gør det let at finde dit aftenskolehold!

Aftenskoleportalen gør det let for dig at  finde netop det aftenskolehold, du leder efter. 'Efter at du har valgt Aarhus som kommune på portalen, kan du søge efter aftenskolehold i forhold til det tidspunkt, du kan deltage, eller efter hvor i kommunen det afvikles.

 

Nyheder

22. marts 2018

22. marts 2018

Valid XHTML | CSS